Grip op je financiën

Om in te spelen op de PSD2 hebben wij samen met The Valley een app ontworpen om millennials meer grip op hun financiën te geven. Door rekening te houden met geplande uitgaven, kunnen gebruikers goed zien wat ze op dit moment kunnen uitgeven.

Dashboard

Het dashboard is de centrale plek in de app en zorgt ervoor dat de gebruiker in één oogopslag kan zien hoe hij of zij ervoor staat. Op het dashboard staat het te besteden bedrag. Het te besteden bedrag is het bedrag dat de gebruiker op dit moment daadwerkelijk kan uitgeven.

Geplande uitgaven

De geplande uitgaven zijn de uitgaven die van tevoren worden vastgesteld. Deze geplande uitgaven worden aan het begin van de maand direct apart gehouden en vallen dus buiten het te besteden bedrag.

Persoonlijk advies

Er wordt een chat gebruikt om advies te kunnen geven aan de gebruiker. Er wordt alleen advies gegeven in uitzonderingsgevallen. Er is gekozen voor een conversational UI, omdat deze erg flexibel is in de vormgeving. Hierdoor kunnen er veel verschillende soorten adviezen worden gegeven met verschillende soorten interface elementen.

Proces

Tijdens het designen van de app is er veel geëxperimenteerd met verschillende interacties en data visualisaties. Er zijn drie design sprints uitgevoerd, waarbij er in elke sprint is getest met eindgebruikers.

Voorgelegd aan banken

Wij hebben de app voorgelegd aan verschillende Nederlandse banken en er is veel interesse getoond.